Belang van buitenspelen

voor betere schoolprestaties!

Buitenspelen is goed voor kinderen, dat is algemeen bekend. Maar waarom is het zo goed? Behalve frisse lucht, sociale contacten en hun energie kwijt kunnen. 
Kinderen spelen steeds onder buiten. Om meer bewustzijn te creëren over het belang van buitenspelen, willen wij in deze blog ingaan op de onderzoeken die gedaan zijn m.b.t. buitenspelen en de leerprestaties.

Wereldwijd en door de jaren heen zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de frequentie van buitenspelen en het effect hiervan op de ontwikkeling. We zullen niet ingaan op alle onderzoeken en de resultaten, maar alleen op de resultaten van een aantal opvallende onderzoeken.

Uit onderzoek van het Scandinavische schoolsysteem blijkt dat de prestatiescores (PISA-scores) van kinderen hoger zijn dan in andere landen. In de Scandinavische landen is het onderwijssysteem zo ingericht dat kinderen na 45 minuten leren, 15 minuten buitenspelen. Daarnaast zijn de tijden dat ze op school zitten korter en hebben ze meer vakantie. (2)
Uit een Amerikaans onderzoek kwam naar voren dat prestaties van leerlingen afnemen wanneer zij langer in een lokaal zitten. Dit komt mede door de afname van frisse lucht en voldoende ventilatie, maar ook door onvoldoende beweging. (3)
In westerse landen zitten kinderen lange dagen op school en spelen relatief weinig buiten. Pauzes worden zelfs korter om meer instructie tijd te winnen.

Relatie bewegen en leren

Minder beweging remt de cognitieve ontwikkeling. Onderzoekers maken zich zorgen om de bewegingsarmoede van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van 9 tot 12 jaar die motorische en conditioneel minder goed ontwikkeld zijn, gemiddeld ook achterblijven in de leervakken. (4)

Rijksuniversiteit Groningen lieten 260 kinderen puzzels oplossen. De helft had vooraf stevig gerend. De renners puzzelden duidelijk het best en dat kwam volgens de onderzoekers omdat hun executieve functies, zoals aandacht en werkgeheugen, beter werken. (5) Een vergelijkbaar onderzoek aan de Vrije Universiteit leidde tot vergelijkbare resultaten. Leerlingen die niet alleen bij aanvang maar ook nog na 90 minuten voor 20 minuten mochten rennen hadden hier veruit de beste testscores. (6)

Buiten spelen is in de meeste gevallen zonder toezicht van een volwassene, in een uitdagende omgeving. Hierdoor leren kinderen om zelf regels te maken, voor zichzelf op te komen, om te gaan met conflicten, zelf met oplossingen te komen en van elkaar te leren. De executieve functies worden hiermee gestimuleerd. (7)

Tijdens het buitenspelen en bewegen worden verschillende hersengebieden aangesproken en worden er veel verbindingen in de hersenen gemaakt. De hersenverbindingen zijn belangrijk voor het leren en ontwikkelen.
‘It is a child’s activity level and active playtime that determines his of her ultimate brain development and the extent of adult capabilities.’ (7)

Bronnen:
1. Tim Walker. How Finland Keeps Kids Focused Through Free Play Education The Atlantic. (2014)
2. Fisk W.J. The ventilation problem in schools: literature review. Indoor Air 27, 1039-1051 (2017)
3. Lopes, L., Santos, R., Pereira, B. & Lopes, V.P. Associations between gross motor coordination and academic achievement in elementary school children. Hum Mov Sci 32, 9-20 (2013)
4. van der Niet, A.G., Hartman, E., Smith, J. & Visscher, C. Modeling relationships between physical fitness, executive functioning, and academic achievement in primary school children. Psychology of Sport and Exercise 15, 319-325 (2014)
5. Altenburg, T.M., Chinapaw M.J.M. & Singh, A.S. Effects of one versus two bouts of moderate intensity physical activity on selective attention during a school morning in Dutch primary schoolchildren: A randomized controlled trail. J Sci med Sport 19, 820-824 (2016)
6. Het grote buitenspelonderzoek. Buiten spelen in de buurt geobserveerd is een publicatie van Kind & Samenleving vzw: Johan Meire, Mechelen 2020
7. Dotson-Renta, Lara N. 2016. ‘Why Young Kids Learn Through Movement.’ The Atlantic.

Winkelwagen