Wie zijn wij?

Wij zijn Karin, Loes en Iris. Drie zussen met een passie om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Wij hebben meer dan tien jaar ervaring als ergotherapeut, pedagoog en leerkracht. Samen hebben wij Executieve Tools opgericht, met als doel kinderen te helpen executief te groeien.

Wij merken in de praktijk dat de executieve functies van kinderen vaak onvoldoende ontwikkeld zijn. Dit heeft gevolgen voor het dagelijks leven thuis en op school. Dit kan zorgen voor leerproblemen op school, onder presteren op school en (gedrags-) problemen thuis.

Ons doel is om ouders en leerkrachten de kennis, tips en tools te geven om de kinderen al vanaf zo jong mogelijk executief te laten groeien. Hoe jonger je begint hoe minder problemen op latere leeftijd en hoe meer kinderen uit zichzelf kunnen halen. 

Doordat wij allemaal onze eigen expertise hebben kijken wij op verschillende manieren naar een kind. Wat maakt dat wij op een hele brede manier kijken en tips en tools geven vanuit onze verschillende invalshoeken, om zo een compleet advies te geven.

Karin Bonekamp

ERGOTHERAPEUT

Is sinds 2008 ergotherapeut en meteen gaan werken als ergotherapeut voor kinderen.

Ik heb ervaring met kinderen uit het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ik heb mijn eigen eerstelijns ergotherapie praktijk en werk daarnaast in het revalidatie centrum.

Mijn visie vanuit de ergotherapie is gericht op het stimuleren van de zelfstandigheid van kinderen en het stimuleren van de ontwikkeling. De executieve functies zijn vaak een onderliggende oorzaak van problemen in de zelfstandigheid.

Door verschillende cursussen, verdiepingen en ervaring kan ik goed in kaart brengen welke executieve functies niet of onvoldoende ontwikkeld zijn.

Loes Bonekamp

PEDAGOOG

Is sinds 2011 pedagoog en werkzaam binnen de kinderopvang.

Ik werk nu als vestigingsmanager van een kinderdagverblijf in Utrecht. Ik heb een visie ontwikkeld over de ontwikkeling van het jonge kind en hoe deze ontwikkeling het beste gestimuleerd kan worden. Welke materialen en spelvormen zijn uitdagend en hoe kan een kind het beste tot spel komen.

Door cursussen en bijscholing verdiep ik mij in spel en hoe ouders/leerkrachten/ leidsters dit verder kunnen inzetten om de vaardigheden te stimuleren. Dit is de grondslag voor het ontwikkelen van de executieve vaardigheden.

Vanuit het pedagogisch perspectief kijk ik ook naar het gedrag van kinderen. Wat als een leerling of kind niet wil oefenen? Hoe motiveer je een kind/leerling? Welke taal gebruik je? En welke middelen?

Iris Bonekamp

PSYCHOMOTORISCH KINDERCOACH

Is sinds 2016 kindercoach. in 2022 gespecialiseerd in psychomotorisch. Van 2011 tot 2022 leerkracht in het basisonderwijs geweest.

Door mijn lange ervaring als leerkracht en door leerkracht van veel verschillende groepen geweest te zijn, weet ik precies waar leerkrachten behoefte aan hebben. Maar ook waar er nog kansen liggen binnen het onderwijs.

Daarnaast ben ik sinds 2016 kindercoach en heb ik mijn eigen kindercoach praktijk. In begin 2022 heb ik mij gespecialiseerd als psychomotorisch kindercoach.

Door mijn ervaring als kindercoach en door bijscholing heb ik mijn visie ontwikkeld over de ontwikkeling van kinderen en pubers, zicht op de randvoorwaarden voor een optimale ontwikkeling in combinatie met de executieve functies.

Winkelwagen